Актуално

12 декември, 2016, 12:55

А и Д Комерсиал ЕООД организира пресконференция и информационен ден във връзка с оповестяване резултатите от проект BG16RFOP002-2.001-0043-С01

А и Д Комерсиал ЕООД организира пресконференция и информационен ден във връзка с оповестяване резултатите от проект BG16RFOP002-2.001-0043-С01

2016-12-12 12:55:56

А и Д Комерсиал ЕООД организира пресконференция и информационен ден във връзка с оповестяване резултатите от проект BG16RFOP002-2.001-0043-С01 “Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на А и Д Комерсиал ЕООД, чрез инвестции в съвременно оборудване за производство на трапезна вода и пунш“, съфинансиран от Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Събитието ще се състои на 14.12.2016г. от 10.00 ч. в административната сграда на Завод за безалкохолни напитки «Парти клуб» в с. Йоаким Груево, община Стамболийски.

Моля да потвърдите участието си на телефон: 0892/293009
Лице за контакти: Елисавета Нанчева

още новини