Актуално

25 март, 2016, 16:55

„А и Д Комерсиал” ЕООД, Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство на трапезна вода и пунш с обособени позиции“

„А и Д Комерсиал” ЕООД, Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство на трапезна вода и пунш с обособени позиции“

2016-03-25 16:55:56

Свали документи

още новини